Formation Hatha Vinyasa 200h cohorte 12 – 2020-2021